+31(0)114-851 766
Verkoop@renovatiewanden.eu

Cleanrooms

Cleanrooms

Een Cleanroom oftewel schone ruimte is een zeer zuivere werkomgeving (stof- en/of kiemarm). In deze ruimte worden de concentratie van deeltjes in de lucht beheerst.
Ook is vaak de temperatuur, vochtigheid en druk van belang.

Het ontwikkelen (of produceren) van een product in een Cleanroom vindt plaats omdat het product gevoelig is voor besmetting of verontreiniging.
Daarnaast kunnen voor bestaande producten nieuwe eisen ontstaan, of voldoet de reeds bestaande ruimte niet meer aan deze eisen. Om deze redenen kan een schone ruimte worden gebouwd en/of ingericht.

Cleanrooms bestaan in allerlei vormen en afmetingen.
De ingenieuze gefilterde lucht is één van de kenmerken van de Cleanroom, alsook de eenvoudig schoon te houden Cleanroomwanden.

Welke classificatie voor uw Cleanroom is gewenst, hangt van een aantal factoren af. Op basis van uw unieke eisen maken onze experts een Cleanroom ontwerp op maat.
Zo is uw Cleanroom altijd afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften.
Een turnkey Cleanroom bouwen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden: dit betreft een geheel afgewerkte Cleanroom die wij gebruiksklaar en inclusief nazorg aan u opleveren.

 

Overdruk
Cleanroom overdruk stopt de toestroom van externe lucht. Tijdens het openen van een (schuif)deur blokkeert de overdruk de toegang voor ‘vervuilde’ lucht. Meestal is de luchtdruk buiten deze cleanroom van een lagere klasse of gecontamineerd, ‘besmet’.
Onderdruk wordt daarentegen gebruikt om de buitenomgeving te beschermen tegen ‘vervuilde’ lucht.
Drukverschillen worden gebruikt tussen ruimtes door met over- en onderdruk, ‘sluizen’ te creëren en zo contaminatie te voorkomen; geen vermenging van producties met ‘besmette’ lucht.

Het drukverschil tussen de cleanrooms wordt uitgedrukt in pascal’s ten opzichte van de buitenbox. Met de binnenbox wordt bedoeld alle cleanroomruimtes. De buitenbox is het gebouw waarin de cleanroom staat. Het drukverschil, de over- of onderdruk, tussen de ruimtes onderling wordt per ruimte vergeleken ten opzichte van de druk in het totale gebouw, de buitenbox. De druk in de buitenbox dient als referentie voor alle ruimtes. Onderling vormen de luchtdrukken tussen de ruimtes een cascade van verschillen; met steeds de buitenbox als referentiepunt. De drukcascade is een verdeling tussen de ruimtes van verschillende klassen en of contaminatie-risico‘s.

 

Wilt u meer informatie?
Onze medewerkers verstrekken u graag de informatie die u wenst en ondersteunen u van A tot Z.

Contact